Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie školy

Podle historických pramenů byla první škola v Sedlci již v 70.letech 17.století. učitelem byl – jako všude v okolních vsích šenkýř.
Do roku 1807 se učilo v obecním domku, který byl krytý slámou a obsahoval jedinou učebnu. Následně byla knížetem F. J. Dichtrištejnem postavena nová škola – s jednou třídou a učitelským bytem. Tehdy do ní chodilo 135 dětí a vyučovalo se polodenně.
 
V roce 1881 byla škola povýšena na dvojtřídku a učitelský byt adaptován na učebnu.
V roce 1893 byla na návsi postavena nová (německá) škola – trojtřídka. Svému účelu sloužila až do roku 1945, kdy ji německá armáda, která zde měla uložené velké zásoby, při svém kvapném ústupu vypálila.

volk-schulle1.jpg

Po obnovení české samostatnosti v roce 1918 kladli místní němci zřízení české školy všemožné překážky. Nejdříve se vymlouvali, že její vydržování obec finančně velmi zatíží, a když slyšeli, že náklady převezme stát, tvrdili, že je zbytečná, protože do ní mají chodit jen děti „ze dvora“.
Také místo se dlouho hledalo. Nakonec se po velkém nátlaku a za velké peníze se podařilo obci pronajmout místnosti staré školy německé – řadu let již nepoužívané.I v tomto nevhodném prostředí škola (od 25.5.1921) prosperovala. Záhy vyvstala nutnost postavit školu novou. Ta byla postavena a slavnostně otevřena 7.září 1924 vedle železniční zastávky.
Vše se podařilo také díky úsilí prvního zdejšího řídícího učitele Václava Kamenného.Od roku 1928 až do okupace byl zastoupen učitelem Karlem Schöberem.
 
Od roku 1928 až do okupace ve škole působil učitel Karel Schröber. Přestože po osvobození našel bývalou školu u zastávky zničenou a bez inventáře, začal s výukou již v červnu 1945.
Vzhledem k tomu, že dosavadní česká škola již místnostmi nestačila a bývalá německá škola byla požárem úplně zničená, byla v roce 1949 postavena škola nová. Jednopatrová budova pro školu národní a mateřskou byla vybudována nákladem 12 miliónů Kč a slavnostně otevřena 30.října. Prvním ředitelem se stal již výše zmiňovaný Karel Schöber.
 

Náhledy fotografií ze složky Ze školní kroniky