Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní poradenské pracoviště

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Služby poradenského charakteru jsou poskytovány žákům, učitelům a rodičům/zákonným zástupcům.

 

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

- ředitelka školy, výchovný poradce, školní metodik prevence:

Mgr. M. Schallenbergerová

- třídní učitelka:

Mgr. Š. Johanidesová

 

Konzultační hodiny:

- konzultace se domlouvají prostřednictvím e-mailu: zs.sedlec@tiscali.cz nebo telefonicky na tel.: 724 764 987 či osobně

- konzultační místnost: ředitelna školy