Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ROZHODNUTÍ

Seznam přijatých dětí v naší školce na školní rok 2018/19.

Pravidla pro zápis dětí do mateřské školy:

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak - § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy

Od 1. 9. 2017 dochází k zavedení povinnosti předškolního vzdělávání 5 letých dětí. Rodiče těchto dětí mají povinnost přijít k zápisu a dítě zapsat. Je zde možnost plnění povinnosti předškolního vzdělávání i jiným způsobem bez každodenní docházky do mateřské školy.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí (§ 34a odst. 5 novely ŠZ  č. 178/2016 Sb.):
  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ
  • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ
  • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povoliloplnění povinnéškolní docházky dle § 38a.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května) - zde je tiskopis.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání se v květnu 2018 musí mj. dostavit děti, které v období od ledna do srpna 2018 oslaví svoje páté narozeniny.

Vymezení spádových mateřských škol

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) - blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Zvýhodnění dle spádové MŠ

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro školní rok 2018/2019 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, na které se bude od 1.9.2018 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy děti, které k 31.8.2018 dovrší věk minimálně 5 let).

Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

Termín zápisu

Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na období od 2. května do 16. května. V naší škole se uskuteční 15. května od 14h. do 15h.

S sebou vezměte vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (viz níže), svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář